Polska w 1935 wg National Geographic

Polska po I wojnie światowej powstała jako nowy kraj po ponad 150 latach zaborów. Musiała poradzić sobie z poważnymi problemami, bowiem będąc na linii frontu podczas I wojny światowej była bodaj najbardziej zniszczonym państwem w Europie. Zanim przystąpiła do scalania w jeden kraj terenów trzech zaborów musiała odeprzeć agresję ze wschodu. Musiała poradzić sobie ze zniszczeniami wojennymi, kłopotami gospodarczymi i obronić się przed napaścią sowiecką. Kilka lat prosperity wywołały rozkwit gospodarczy, który w następnym roku uległ zachwianiu w wyniku kryzysu światowego, który wybuchł w 1929.
posted by ArchiwumJGwiazdowskiego March 01, 2016, 14:51 | 0 | 7