Czterdziestu siedmiu wspaniałych cz.I

Tokijska świątynia Sengaku-ji miała w życiu zmienne szczęście. Zaczęło się bardzo dobrze, bo narodziła się w 1612 roku z woli samego Tokugawy Ieyasu - pierwszego shoguna ery Edo. Miejsce narodzin - bardzo prestiżowe – w sąsiedztwie zamku Edo (czyli okolice dzisiejszego pałacu cesarskiego w Tokio). Przyczyna - wzmocnienie znaczenia buddyjskiej szkoły Soto Zen jako przeciwwagi dla rugowanego w tym czasie katolicyzmu. Leyasu postrzegał religię katolicką jako czynnik mocno destabilizujący kraj. Chyba się nie mylił, skoro jego ród rządził Japonią przez następne 250 lat. Oczywiście spokój w obszarze religijnym był jednym z wielu czynników stabilizujących ówczesną Japonię.
posted by RobertSzablowski May 09, 2016, 21:58 | 4 | 12